Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Et godt alternativ til dit barns skolegang.

Værdier på MFI


FÆLLESSKAB:

MFI er en skole, hvor trivsel skabes gennem et psykisk og fysisk trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor en god tone og forståelse for forskellighed bidrager positivt til skolens hverdag.

Alle bakker op om fællesskabet og bidrager til, at MFI er et sted, hvor både børn og voksne trives og har sunde relationer til hinanden.

 

TYDELIGHED:

Vi har på MFI tydelige rammer og tydelige voksne, som vægter gensidig respekt og klare forventninger mellem elev, skole og hjem højt.

De voksne på MFI ser det enkelte barn og stiller individuelle krav, forventninger og udfordringer, så alle børn føler sig hørt, set og forstået.

 

FAGLIGHED:

Skolen lægger vægt på at udvikle alle elevers faglige kompetencer bedst muligt ud fra individuelle mål for den enkelte elev. Vi har forventning om engagement og opbakning fra elevens og hjemmets side.

 

ENERGI:

På MFI vægter vi, at både hoved og krop bliver motioneret hver dag. Vi har engagerede medarbejdere, der prioriterer, at bevægelse i undervisningen indgår som en naturlig del af den høje faglighed, som karakteriserer vores skoledag.