Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Et godt alternativ til dit barns skolegang.

Ønsker du, at dit barn skal være elev på Mariagerfjord Idrætsskole?

Indmeldelse:

Ansøgning om indmeldelse af en elev på Mariagerfjord Idrætsskole sker ved at udfylde indmeldelsesblanketten og sende den til skolen.

Dernæst bliver forældre og elev inviteret til et besøg og en samtale med skolelederen, hvor vi afklarer gensidige forventninger. Vi behandler en ansøgning så hurtigt som muligt, men er der tale om indhentning af oplysninger fra PPR, kan svartiden blive lidt længere.

Når vi vurderer, om vi kan tage imod en ny elev på skolen, er der flere faktorer, som har indflydelse på vores svar; det handler især om en vurdering af antal elever og elevsammensætning i den klasse, som det drejer sig om.

Vores svar på en ansøgning kan være en af følgende muligheder:

Vi tilbyder eleven en plads på skolen.

Vi tilbyder eleven at blive optaget på skolens venteliste.

Vi vurderer, at vi ikke kan tilbyde eleven en plads på skolen. Når det sker, vil forældrene får en mundtlig begrundelse for dette.

 

Indskrivning til 0. klasse:

Vi modtager løbende indmeldelse til O. klasse på Mariagerfjord Idrætsskole. Efter modtagelse af indmeldelse inviterer vi til en optagelsessamtale, se øvrig information om indmeldelse.

Find indmeldelsesblanketten her.