Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Et godt alternativ til dit barns skolegang.

 MFI – Skolekredsen

Skolekredsen, til støtte for Mariagerfjord Idrætsskole

V/Formand Ketty Nyrup Hansen – tlf. 98 54 44 89 – 29 24 86 49

Mail: [email protected]

 

Foreningens navn er ”Skolekredsen, til støtte for Mariagerfjord Idrætsskole”.

Foreningens hjemsted: Onsild, Mariagerfjord kommune.

 

Skolekredsens formål er på enhver måde at støtte Mariagerfjord Idrætsskole.

Dette kan bl.a. ske ved at skolekredsen søger fonde eller arrangerer aktiviteter med det formål, at skaffe midler der kan anvendes til gavn for skolen eller dennes elever. Her kan f.eks. være tale om donering af legeredskaber, specielle undervisnings- og bevægelsesmaterialer, der ikke naturligt hører under skolens normale drift.

Endvidere kan skolekredsen påtage sig løsning af forskellige praktiske opgaver i forbindelse med aktiviteter på, eller iværksat af, skolen.

Endelig kan skolekredsen være sparingspartner med skolens bestyrelse og daglige ledelse om egne idéer, eller projekter og tiltag iværksat af skolen, hvis skolebestyrelsen måtte ønske det. 

 

Foreningens bestyrelse:

Formand,  Ketty Nyrup Hansen

Næstformand,  Lone Larsen

Kasserer,  Annie Poulsen

Sekretær,  Aase Bjerrum

Alice Johnsen

 

Suppleanter,  Tina Christiansen og Tove Jensen

Revisor, Tom Soelberg

Revisorsuppleant, Morten Sørensen

 

Medlemskontingent som gælder for skoleåret er 100 kr. pr. person.