Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Et godt alternativ til dit barns skolegang.

Hvad forventer vi, og hvad kan I forvente af os?

Et positivt og konstruktivt samarbejde mellem elever, forældre og lærere er grundlaget for den mest optimale skolegang.

Hvad kan forældrene forvente af lærerne på Mariagerfjord Idrætsskole?

I kan forvente, at lærerne er fagligt og pædagogisk dygtige.

I kan forvente, at lærerne stiller relevante krav til det enkelte barn.

I kan forvente, at lærerne kan motivere og engagere eleverne.

I kan forvente, at lærerne kan håndtere og løse konflikter.

I kan forvente, at lærerne samarbejder tæt med jer om barnets faglige og sociale udvikling.

 

Hvad forventer Mariagerfjord Idrætsskole af eleverne?

Vi forventer, at eleven møder udhvilet og forberedt i skole.

Vi forventer, at eleven er motiveret for at lære.

Vi forventer, at eleven deltager aktivt i undervisningen.

Vi forventer, at eleven viser respekt for voksne og for andre elever.

Vi forventer, at eleven har et ordentligt sprog over for andre elever og voksne.

 

Hvad forventer Mariagerfjord Idrætsskole af forældrene?

Vi forventer, at forældrene bakker op om skolens grundlag.

Vi forventer, at forældrene er aktive i skole-hjem-samarbejdet.

Vi forventer, at forældrene tager ansvar for, at deres barn møder forberedt.

Vi forventer, at forældrene opdrager deres barn til at vise respekt og hensyn over for andre elever.

Vi forventer, at forældrene opdrager deres barn til at vise respekt for de voksne.