Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Et godt alternativ til dit barns skolegang.

Forældrekreds

Forældrekredsen består af forældre til børn, der går på skolen i en klasse fra 0. til 9. klasse. Man er medlem af forældrekredsen, når betalinger til skolen overholdes. Forlader barnet skolen, er man automatisk ikke medlem længere. Her er man velkommen til at melde sig ind i skolekredsen.

Der er én stemme pr. barn til generalforsamlingen.

Forældrekredsen er en vigtig del af skolen. Forældrekredsen er involveret i skolens hverdag og vil i forskellige sammenhænge hjælpe ved arrangementer på skolen, og ved arrangementer som for eksempel lejrskole, Skolefodbold, Fyrkatløb mm. Forældrekredsen kan være med til at styrke markedsføring af vores skoletilbud ved at fortælle den gode historie om skolen uden omkring i lokalområdet.

Vi har på skolen en idébank, og vi modtager meget gerne nye idéer. Idébanken foregår sådan, at medlemmer af forældrekredsen kan komme med en idé til virkelighedsnær undervisning. For eksempel kan en gårdejer invitere en klasse ud for at se, hvordan malkning foregår, eller en fabrik kan invitere en klasse ud for at se, hvordan fremstilling af et konkret produkt foregår.

Idébanken modtager også meget gerne idéer til at invitere verden uden for skolen indenfor. For eksempel kan en sygeplejerske komme på besøg og fortælle om kredsløbet, eller et menneske med et handicap kan komme og fortælle om, hvilke udfordringer det giver i hverdagen at leve med et handicap. 

 Idéer til idébanken modtages meget gerne på mailadressen: [email protected]