Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Et godt alternativ til dit barns skolegang.

SKOLEN - PRISER (juli er betalingsfri)

 

BARN 1
Skole............................................................1050 kr. pr. md.
SFO morgen og eftermiddag............................800 kr. pr. md.
SFO eftermiddag............................................650 kr. pr. md.
 

BARN 2
Skole............................................................525 kr. pr. md.
SFO morgen og eftermiddag............................800 kr. pr. md.
SFO eftermiddag............................................650 kr. pr. md.
 

BARN 3 (og flere)
Skole.................................................................... GRATIS
SFO morgen og eftermiddag............................800 kr. pr. md.
SFO eftermiddag............................................650 kr. pr. md.

 

INDMELDELSE
Udfyld indmeldelsesblanket
Kvittering modtages.

Betaling................................................... startpakke 400 kr.

 

FORUDBETALING

Skolepenge og betaling for SFO opkræves, så der forudbetales den 2. i alle måneder undtagen juli. MFI bruger betalingsservice til skole- og SFO betalingen.

 

NEDSÆTTELSE AF SKOLEPENGE
Forældre kan søge om tilskud til skole og SFO betalingen hos MFI, hvis familiens økonomiske situation ikke gør det muligt for fuld betaling. Tilskuddet gælder for et skoleår ad gangen og skal dermed søges hvert år. MFI stiller krav for rabat, at familien udarbejder en ansøgning af fripladstilskud. Udfyld ansøgning til nedsættelse af skolebetalingen

Henvendelse skal ske til skoleleder Peter Otto Yde Thomsen, hvis der ønskes at søge om nedsættelse af skolepenge.

 

UDMELDELSE
Kontakt skolens kontor senest med en måneds varsel fra den 1. i måneden.

 

EKSTRA UDGIFTER

Eleverne har brug for en MFI-t-shirt til de årlige gymnastikopvisninger; en t-shirt koster 150 kr. Entréudgifter til gymnastikopvisninger udgør ca. 100 kr. årligt pr. voksen.

Når eleverne kommer i 5. klasse, har de brug for at medbringe egen computer til undervisningen. 

Se også under overskriften "Lejrskole".