Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Et godt alternativ til dit barns skolegang.

Mariagerfjord Idrætsskoles grundlag

Mariagerfjord Idrætsskole er en privatskole, der har fokus på bevægelse og idræt som en naturlig del af en skoledag. Vores erfaring viser, at daglig bevægelse og idræt skaber det bedste grundlag for den boglige indlæring, som vi vægter højt.

Vi vil på Mariagerfjord Idrætsskole udfordre og modarbejde en dagligdag, som i stigende grad præges af stigende fysisk inaktivitet med mange timers stillesiddende skolearbejde og fritid foran computeren eller fjernsynet. Derfor tilbyder vi et skoleskema, hvor bevægelse og idræt er en vigtig del af skoledagen, da alle undersøgelser om værdien af fysisk aktivitet viser, at det har en gavnlig effekt på børns sundhed, trivsel og indlæringsevne.

En undersøgelse foretaget af Rockwool Fondens Forskningsenhed i 2013 konkluderer:

Cirka en tredjedel af danske skolebørn dyrker ikke motion. I stedet bruger de mellem to og fire timer på tv og computerspil om dagen.

Jo mere tid barnet bruger på passive aktiviteter som tv og computerspil, desto dårligere klarer barnet sig i læsning.

Jo mere børn motionerer, desto bedre synes de, at de klarer sig i matematik.

Mariagerfjord Idrætsskole skal i den daglige undervisning skabe rammer for, at børnene udvikler sig til selvstændige individer med en sund selvtillid og identitet og samtidig støtte dem i at blive ansvarsbevidste mennesker med fokus på fællesskabets værdier.

Vi ser det som vores opgave i samarbejde med forældrene at opdrage eleverne til at blive aktive borgere i det danske samfund gennem en bevidsthed om det danske demokrati, kultur og historie, men også gøre dem bevidste om det europæiske fællesskab og globaliseringen.