Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Et godt alternativ til dit barns skolegang.

Faglige mål

Formålet med Mariagerfjord Idrætsskole er at drive en skole, der vægter faglighed højt og med det udgangspunkt, at bevægelse og idræt er en vigtig forudsætning for boglig indlæring. Vi ser det som en fantastisk vigtig opgave, når vi tager imod nye elever i 0. klasse, at tilbyde børnene en tryg og overskuelig skolestart og et læringsmiljø, der imødekommer deres lyst til at lære. Skolestarten skal danne et solidt grundlag for børnenes videre skolegang.  

Vi har et markant fokus på læsning, skrivning samt praktisk matematik, der skal gøre matematikken og naturvidenskaben relevant og praktisk for eleverne. Et vigtigt fokuspunkt er også tidlig start af fremmedsprog med det mål at styrke vores elevers muligheder for at kunne begå sig i en globaliseret verden. Vi tilbyder derfor engelsk- og tyskundervisning fra 1. klasse, da undersøgelser og erfaringer fra ind-og udland viser, at udbytte af undervisning i fremmedsprog styrkes markant, når sproglig indlæring starter så tidligt som muligt. Undervisningen i engelsk og tysk er de første år bygget op omkring sang, leg og spil, hvorigennem eleverne bliver fortrolige med de nye sprogs lyde, udtale mm.

It-teknologi er en integreret del af børns hverdag, og Mariagerfjord Idrætsskole bruger de teknologiske hjælpemidler som en naturlig og integreret del af undervisningen. Samtidig har vi også fokus på at vejlede og guide vores elever i forhold til at navigere og bruge sociale medier hensigtsmæssigt og bedst muligt.

Faglige og pædagogiske fokuspunkter på Mariagerfjord Idrætsskole:

  • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder og potentialer.
  • En del af undervisningen tilrettelægges som tværfaglig undervisning.
  • En del af undervisningen tilrettelægges som holdundervisning.
  • Skolens AKT-lærer og læsevejleder giver støtte til elever, der har behov for en ekstra indsats.
  • Vi tilbyder lektiecafé til elever, der har behov for støtte til lektierne.
  • Vores holdning er, at lektier skal have et fagligt og pædagogisk formål.
  • Vores elever skal rustes bedst muligt til kravene på ungdomsuddannelser.

Som fri grundskole skal Mariagerfjord Idrætsskole fastsætte mål for undervisningen, der sikrer, at undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. På Mariagerfjord Idrætsskole undervises efter Fælles Mål (slutmål og trinmål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen. Se dem her.

Mariagerfjord Idrætsskole har supplerende udarbejdet læseplan for faget Leg og Bevægelse. Se her