Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Et godt alternativ til dit barns skolegang.

Mariagerfjord Idrætsskole

  • et godt alternativ til dit barns skolegang

Mariagerfjord Idrætsskole er et skoletilbud, hvor fysisk aktivitet, velvære og trivsel er drivkraften bag den boglige indlæring.

Vores vision er at tilbyde en idrætsskole, hvor børnene gennem en øget bevægelseskultur udvikler deres faglige, sociale og fysiske kompetencer i fællesskab med andre.

Vi tilbyder:

  • Et skoleforløb fra 0. til og med 9. årgang.
  • Klassekvotient på max. 22 elever.
  • Daglige bevægelses- eller idrætslektioner i indskolingen.
  • 4-5 ugentlige idræts/bevægelseslektioner fra 2. klasse.
  • Folkeskolens afgangsprøver.
  • Fritidsordning med mulighed for mange forskellige aktiviteter.
  • Lejrskoler i skoleforløbet og studietur til udlandet i udskolingen.

Idræt, leg og bevægelse på Mariagerfjord Idrætsskole tager udgangspunkt i, at alle skal kunne deltage og føle sig som en del af fællesskabet. Samtidig har vi fokus på, at alle elever skal udfordres, så der er mulighed for udvikling. I idrætstimerne får eleverne prøvet mange forskellige aktiviteter som fx fodbold og håndbold, volley, amerikansk fodbold, slagboldspil, rytme- og springgymnastik, badminton, atletik, styrke- og konditionstræning, orienteringsløb, dans, Tai Chi mm). Alle skolens elever deltager i 2 årlige gymnastikopvisninger. Skolen deltager også i forskellige turneringer fx Skolefodbold og DM Høvdingebold.

Mariagerfjord Idrætsskole følger Undervisningsministeriets fælles mål for de enkelte fag. Hvert år foretages der tilsyn af skolens tilsynsførende, hvilket vi bruger som afsæt for fortsat at udvikle vores skoletilbud, da vi hele tiden stræber efter at blive bedre.

Vi har et tæt og konstruktivt samarbejde med med Ungdommens Uddannelsesvejledning, med Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, tale-hørekonsulent, Sundhedsplejen, Onsild Idrætsefterskole og andre relevante samarbejdspartnere.