Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Mariagerfjord Idrætsskole
 • Præstemarken 2, 9500 Hobro
 • 98587700
 • [email protected]
Billedet på sidehoved

Et godt alternativ til dit barns skolegang.

Billeder fra hverdagen på MFI

 • ikon
  Eva Sørensen den 08-08-2017

  MFIs bestyrelse siger velkommen til et nyt skoleår:

  Formand: Michael Loft
  Næstformand: Thomas Rasmussen
  Henrik Soelberg
  Jacob Bjerrum
  Lotte Burmølle Andersen
  Mette Veng
  Susanne Berg Sørensen

  1. suppleant: Charlotte Manø Stisen
  2. suppleant: Martin Blauenfeldt

 • Eva Sørensen den 15-06-2017
  Her er vedhæftet referat af generalforsamling den 19/4 2017.
 • ikon
  Eva Sørensen den 02-06-2017
  Fripladstilskud
  Der afsættes hvert år midler på Finansloven til at yde tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO. Midlerne forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler, og tildeling af fripladstilskud til skolepenge og betaling af SFO afhænger af ens indkomstgrundlag, og hvor mange børn man har.
   
  Det er muligt at søge om at få et tilskud til betaling af skolepenge og SFO, hvis forældrenes indtægtsgrundlag er mindre end:
  kr. 335.540,- ved 1 barn 
  kr. 349.165,- ved 2 børn 
  kr. 362.794,- ved 3 eller flere børn 
   
  Ansøgning om fripladstilskud til skolepenge og SFO finder sted for et skoleår ad gangen. Ansøgninger til skoleåret 2017-2018 skal udfyldes og afleveres/sendes til skolens kontor senest fredag den 25. august 2017. Ansøgning til Fordelingssekretariatet foretages derefter af skolen. Vi modtager besked i starten af januar måned om fordelingen af tilskud til de elever/familier, der kommer i betragtning. Tilskuddet fratrækkes skolepengene fra februar og til og med juni måned. 

  Bemærk:
  Tilskud for skoleåret 2017-2018 bestemmes ud fra indkomsten i 2016.
  Det er kun de biologiske- eller adoptivforældres personlige indkomst, der medregnes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget.
  Hvis forældrene er skilt eller separerede og ikke samboende, er det den personlige indkomst for den af forældrene, hvor barnet har folkeregisteradresse, der lægges til grund for tilskudsberegningen.
  Har den ene af forældrene forældremyndigheden alene, er det denne forælders indkomst, der lægges til grund for tilskudsberegningen.
   
  Her er vedhæftet ansøgningsskema og fordelingsnøgle fra Fordelingssekretariatet.

Facebook

Skolens værdier er:

Fællesskab, Tydelighed, Faglighed, Energi.

 • 28-08-2017
  19:00-21:00
  Forældremøde i 2. klasse · 02
  1
 • 28-08-2017
  19:00-21:00
  Forældremøde 9. klasse · 09
  1

Bliv en del af vores sociale netværk på facebook og få opdateringer om arrangementer, nyheder, gode historier fra hverdagen eller se masser af billeder. Du finder os på www.facebook.com/mfiskole

Skolekredsen, til støtte for Mariagerfjord Idrætsskole V/Formand Ketty Nyrup Hansen – tlf. 98 54 44 89 – 29 24 86 49 Mail: [email protected]